CSGT ra quân, người dân đổ xô mua bảo hiểm xe máy

CSGT ra quân, người dân đổ xô mua bảo hiểm xe máy... "các loại". Ảnh: Thuỳ Trang
CSGT ra quân, người dân đổ xô mua bảo hiểm xe máy... "các loại". Ảnh: Thuỳ Trang
CSGT ra quân, người dân đổ xô mua bảo hiểm xe máy... "các loại". Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top