Từ 15.5, tổng kiểm soát phương tiện đường bộ: Được dừng tất cả các xe

Kiểm tra phương tiện giao thông. Ảnh Cục CSGT
Kiểm tra phương tiện giao thông. Ảnh Cục CSGT
Kiểm tra phương tiện giao thông. Ảnh Cục CSGT
Lên top