Quảng Ninh:

Bán vạn thẻ bảo hiểm/ngày "nhờ" tổng kiểm soát phương tiện đường bộ

Cảnh sát giao thông Quảng Ninh kiểm tra xe máy trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảnh sát giao thông Quảng Ninh kiểm tra xe máy trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảnh sát giao thông Quảng Ninh kiểm tra xe máy trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top