Giới hạn chiều rộng và chiều dài hàng hóa của xe khi tham gia giao thông

Quy định về chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh: Đình Trọng
Quy định về chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh: Đình Trọng
Quy định về chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh: Đình Trọng
Lên top