Đường sắt tìm hướng mở lại các tuyến liên vận hàng hóa quốc tế

Tàu liên vận Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Nam Ninh (Trung Quốc). Nguồn: Ratraco
Tàu liên vận Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Nam Ninh (Trung Quốc). Nguồn: Ratraco
Tàu liên vận Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Nam Ninh (Trung Quốc). Nguồn: Ratraco
Lên top