Quy định về chiều cao xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ

Chi tiết quy định về chiều cao giới hạn khi xếp hàng hóa trên xe. Ảnh: Bảo Trung
Chi tiết quy định về chiều cao giới hạn khi xếp hàng hóa trên xe. Ảnh: Bảo Trung
Chi tiết quy định về chiều cao giới hạn khi xếp hàng hóa trên xe. Ảnh: Bảo Trung
Lên top