Đề xuất xe máy phải bật đèn nhận diện cả ngày: Đèn nhận diện là đèn gì?

Theo quy định hiện hành, các phương tiện bắt buộc phải sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Theo quy định hiện hành, các phương tiện bắt buộc phải sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Theo quy định hiện hành, các phương tiện bắt buộc phải sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Lên top