Có cần thiết đề xuất xe máy phải bật đèn cả ngày?

Theo quy định hiện hành, các phương tiện bắt buộc phải sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Theo quy định hiện hành, các phương tiện bắt buộc phải sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Theo quy định hiện hành, các phương tiện bắt buộc phải sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Lên top