Yêu thương, hướng thiện và yêu rừng

Lũ học trò nghèo ở Nam Trà My.
Lũ học trò nghèo ở Nam Trà My.
Lũ học trò nghèo ở Nam Trà My.
Lên top