Miền Trung: Tìm giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng lũ quét, sạt lở

Miền Trung bàn giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng lũ quét, sạt lở. Ảnh: Thanh Chung
Miền Trung bàn giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng lũ quét, sạt lở. Ảnh: Thanh Chung
Miền Trung bàn giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng lũ quét, sạt lở. Ảnh: Thanh Chung
Lên top