Cây xanh đô thị miền Trung và thiên tai cực đoan

Cây cổ thụ giữa trung tâm TP Đà Nẵng ngã gục trong bão số 5, dù chỉ nằm ở rìa cơn bão. Ảnh NTH
Cây cổ thụ giữa trung tâm TP Đà Nẵng ngã gục trong bão số 5, dù chỉ nằm ở rìa cơn bão. Ảnh NTH
Cây cổ thụ giữa trung tâm TP Đà Nẵng ngã gục trong bão số 5, dù chỉ nằm ở rìa cơn bão. Ảnh NTH
Lên top