5 năm, trồng 1 tỉ cây xanh: Sẽ triển khai như thế nào?

Lễ phát động trồng cây ở Bạc Liêu. Ảnh: NHẬT HỒ
Lễ phát động trồng cây ở Bạc Liêu. Ảnh: NHẬT HỒ
Lễ phát động trồng cây ở Bạc Liêu. Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top