Xin nghỉ ở công ty nước ngoài để làm thiện nguyện giúp đồng bào mùa dịch

Nhóm thiện nguyện của anh Phạm Trong Hữu phát quà cho người đi đường trên Quốc 1 về miền Tây. Ảnh: K.Q
Nhóm thiện nguyện của anh Phạm Trong Hữu phát quà cho người đi đường trên Quốc 1 về miền Tây. Ảnh: K.Q
Nhóm thiện nguyện của anh Phạm Trong Hữu phát quà cho người đi đường trên Quốc 1 về miền Tây. Ảnh: K.Q
Lên top