H'Hen Niê lần đầu quyên góp từ thiện hàng trăm triệu đồng: Tôi sẽ minh bạch

H'Hen Niê lần đầu đứng ra quyên góp từ thiện. Ảnh: MU.
H'Hen Niê lần đầu đứng ra quyên góp từ thiện. Ảnh: MU.
H'Hen Niê lần đầu đứng ra quyên góp từ thiện. Ảnh: MU.
Lên top