Thủy Tiên: Tôi tiếp tục làm thiện nguyện thời gian tới nhưng không kêu gọi

Thủy Tiên tuyên bố vẫn làm từ thiện thời gian tới. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên tuyên bố vẫn làm từ thiện thời gian tới. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên tuyên bố vẫn làm từ thiện thời gian tới. Ảnh: NSCC.
Lên top