"Xe dù, bến cóc": Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Hành khách thực hiện đo thân nhiệt và xát khuẩn tay trước khi vào bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: ĐT
Hành khách thực hiện đo thân nhiệt và xát khuẩn tay trước khi vào bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: ĐT
Hành khách thực hiện đo thân nhiệt và xát khuẩn tay trước khi vào bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: ĐT
Lên top