SAU LOẠT BÀI CỦA BÁO LAO ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH:

Xe dù bến cóc vẫn “qua mặt” cơ quan chức năng

Nhà xe Hưng Thành vẫn đón, trả khách bình thường sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình. Ảnh: PV
Nhà xe Hưng Thành vẫn đón, trả khách bình thường sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình. Ảnh: PV
Nhà xe Hưng Thành vẫn đón, trả khách bình thường sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM