Hà Nội:

Các bến xe phải lưu thông tin của hành khách tối thiểu 21 ngày

Các bến xe phải lưu giữ thông tin của hành khách tối thiểu 21 ngày. Ảnh ĐT
Các bến xe phải lưu giữ thông tin của hành khách tối thiểu 21 ngày. Ảnh ĐT
Các bến xe phải lưu giữ thông tin của hành khách tối thiểu 21 ngày. Ảnh ĐT
Lên top