Vượt cầu ngập nước để nhận hàng cứu trợ, 3 phụ nữ bị nước cuốn

Người dân ở xã Hướng Sơn liều lĩnh vượt cầu Nguồn Rào trong sáng 7.11. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân ở xã Hướng Sơn liều lĩnh vượt cầu Nguồn Rào trong sáng 7.11. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân ở xã Hướng Sơn liều lĩnh vượt cầu Nguồn Rào trong sáng 7.11. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top