Quảng Trị: Đi cứu hộ, công an xã bị nước cuốn tử vong

Đường bị sạt, các lực lượng cứu hộ phải lội bộ để vào hiện trường. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường bị sạt, các lực lượng cứu hộ phải lội bộ để vào hiện trường. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường bị sạt, các lực lượng cứu hộ phải lội bộ để vào hiện trường. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top