Gia Lai - Kon Tum:

Đau thương những mảnh đời sau cơn lũ cuốn

Đại diện Qũy Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà động viên gia đình em Y Liên. 
Ảnh: THANH TUẤN
Đại diện Qũy Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà động viên gia đình em Y Liên. Ảnh: THANH TUẤN
Đại diện Qũy Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà động viên gia đình em Y Liên. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top