Lội xuống ruộng chơi, 2 học sinh bị nước cuốn tử vong

Người dân và lực lượng chức năng cứu vớt hai học sinh. Ảnh: Mạng xã hội
Người dân và lực lượng chức năng cứu vớt hai học sinh. Ảnh: Mạng xã hội
Người dân và lực lượng chức năng cứu vớt hai học sinh. Ảnh: Mạng xã hội
Lên top