“Vùng xanh” ở TPHCM được bảo vệ như thế nào?

Nhiều khu vực tại TPHCM đã lập chốt chặn tại các khu dân cư, hẻm nhằm kiểm soát người ra vào.    Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều khu vực tại TPHCM đã lập chốt chặn tại các khu dân cư, hẻm nhằm kiểm soát người ra vào. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều khu vực tại TPHCM đã lập chốt chặn tại các khu dân cư, hẻm nhằm kiểm soát người ra vào. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top