Vùng 5 Hải quân hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân được theo dõi sức khỏe sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Vùng 5 HQ cung cấp
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân được theo dõi sức khỏe sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Vùng 5 HQ cung cấp
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân được theo dõi sức khỏe sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Vùng 5 HQ cung cấp
Lên top