WHO: Vẫn có nguy cơ nhiễm COVID-19 sau khi tiêm vaccine

Bà Soumya Swaminathan kêu gọi tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 đối với cả những người đã được tiêm vaccine. Ảnh: AFP
Bà Soumya Swaminathan kêu gọi tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 đối với cả những người đã được tiêm vaccine. Ảnh: AFP
Bà Soumya Swaminathan kêu gọi tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 đối với cả những người đã được tiêm vaccine. Ảnh: AFP
Lên top