Vụ hỗ trợ thiệt hại sau bão số 12: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối thoại với người dân

Người dân kéo lên UBND huyện Vạn Ninh vào giữa tháng 4.2018 để đề nghị được đối thoại, giải thích về việc hỗ trợ nuôi trồng thủy sản sau bão số 12. Ảnh: PV
Người dân kéo lên UBND huyện Vạn Ninh vào giữa tháng 4.2018 để đề nghị được đối thoại, giải thích về việc hỗ trợ nuôi trồng thủy sản sau bão số 12. Ảnh: PV
Người dân kéo lên UBND huyện Vạn Ninh vào giữa tháng 4.2018 để đề nghị được đối thoại, giải thích về việc hỗ trợ nuôi trồng thủy sản sau bão số 12. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM