Khánh Hòa

Hủy hỗ trợ thiệt hại thủy sản sau bão số 12 đối với 175 trường hợp

Người dân các xã kéo đến trụ sở UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) yêu cầu chính quyền đối thoại, giải thích. Ảnh: T.B
Người dân các xã kéo đến trụ sở UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) yêu cầu chính quyền đối thoại, giải thích. Ảnh: T.B
Người dân các xã kéo đến trụ sở UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) yêu cầu chính quyền đối thoại, giải thích. Ảnh: T.B

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top