Voi con chết trong bụng mẹ được an táng theo phong tục địa phương

Voi Ban Nang vẫn rống thống thiết vì cái chết của voi con. Ảnh: P.V
Voi Ban Nang vẫn rống thống thiết vì cái chết của voi con. Ảnh: P.V
Voi Ban Nang vẫn rống thống thiết vì cái chết của voi con. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM