Vợ chủ tịch tỉnh Cà Mau có tên trong danh sách đi nước ngoài: Do sơ suất của Văn phòng