Vĩnh Phúc có 3 trường hợp dương tính COVID-19 đủ điều kiện ra viện

Vĩnh Phúc có 3 trường hợp dương tính COVID-19 đủ điều kiện ra viện. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Vĩnh Phúc có 3 trường hợp dương tính COVID-19 đủ điều kiện ra viện. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Vĩnh Phúc có 3 trường hợp dương tính COVID-19 đủ điều kiện ra viện. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Lên top