Khai báo điện tử bắt buộc tại các chốt kiểm dịch tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm khai báo chốt cầu Xuân Phương. Ảnh: Hữu Vinh.
Điểm khai báo chốt cầu Xuân Phương. Ảnh: Hữu Vinh.
Điểm khai báo chốt cầu Xuân Phương. Ảnh: Hữu Vinh.
Lên top