Vào làng nơi có 4 đứa trẻ ăn cơm nguội trộn ve sầu

Làng người H'Mông ban ngày chủ yếu là trẻ nhỏ vì người lớn đi làm nương rẫy.
Làng người H'Mông ban ngày chủ yếu là trẻ nhỏ vì người lớn đi làm nương rẫy.
Làng người H'Mông ban ngày chủ yếu là trẻ nhỏ vì người lớn đi làm nương rẫy.
Lên top