Các thầy cô ăn chặn 2,8 tỉ thì học sinh ăn ve sầu chắc?

Cơm nguội với ve sầu là phong tục, là đặc sản? hay là môt biểu hiện của đói khát?
Cơm nguội với ve sầu là phong tục, là đặc sản? hay là môt biểu hiện của đói khát?
Cơm nguội với ve sầu là phong tục, là đặc sản? hay là môt biểu hiện của đói khát?
Lên top