Vận động người dân thả khỉ mặt đỏ quý hiếm bị nuôi nhốt về tự nhiên

Cá thể khỉ mặt đỏ mà hộ dân ở Hương Khê giao nộp để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
Cá thể khỉ mặt đỏ mà hộ dân ở Hương Khê giao nộp để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
Cá thể khỉ mặt đỏ mà hộ dân ở Hương Khê giao nộp để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
Lên top