Lấy khỉ nhà để dụ bắt con khỉ vàng quý hiếm “đại náo” khu dân cư

Con khỉ vàng quý hiếm bị bắt. Ảnh: Anh Vũ.
Con khỉ vàng quý hiếm bị bắt. Ảnh: Anh Vũ.
Con khỉ vàng quý hiếm bị bắt. Ảnh: Anh Vũ.
Lên top