Vẫn còn 7.500 người có nhu cầu quay trở lại Quảng Ninh làm việc

Người dân chờ làm thủ tục vào Quảng Ninh sau khi về quê ăn Tết tại chốt kiểm soát dịch Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân chờ làm thủ tục vào Quảng Ninh sau khi về quê ăn Tết tại chốt kiểm soát dịch Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân chờ làm thủ tục vào Quảng Ninh sau khi về quê ăn Tết tại chốt kiểm soát dịch Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top