Quảng Ninh:

Không để thiếu lao động do COVID-19

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - thăm động viên người lao động ở Công ty than Hòn Gai (TKV) trong dịp sản xuất đầu năm. Ảnh: BQN
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - thăm động viên người lao động ở Công ty than Hòn Gai (TKV) trong dịp sản xuất đầu năm. Ảnh: BQN
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - thăm động viên người lao động ở Công ty than Hòn Gai (TKV) trong dịp sản xuất đầu năm. Ảnh: BQN
Lên top