Va chạm với xe cảnh sát cơ động, một người tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc