“Chủ mưu” nhóm côn đồ chém Cảnh sát cơ động lãnh 7 năm tù

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa.
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa.
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa.