Ứng phó với bão Conson và mưa lớn nguy hiểm

Cần ứng phó với bão Conson và mưa lớn tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và khu vực Bắc Bộ. Ảnh minh họa: Thái Bình
Cần ứng phó với bão Conson và mưa lớn tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và khu vực Bắc Bộ. Ảnh minh họa: Thái Bình
Cần ứng phó với bão Conson và mưa lớn tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và khu vực Bắc Bộ. Ảnh minh họa: Thái Bình
Lên top