Mưa đá sẽ còn xảy ra tại khu vực TPHCM trong thời gian tới

Lên top