Ứng cứu 16 thuyền viên Bình Định về đất liền an toàn

Các thuyền viên Bình Định trên tàu cá bị hỏng máy được ứng cứu đưa vào bờ an toàn.
Các thuyền viên Bình Định trên tàu cá bị hỏng máy được ứng cứu đưa vào bờ an toàn.
Các thuyền viên Bình Định trên tàu cá bị hỏng máy được ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM