UBND Thành phố Đà Nẵng thông tin về “tái kiểm” kì thi công chức

Vì chấm thi lại nên giữa tháng 12, Đà Nẵng mới có kết quả thi công chức năm 2018.
Vì chấm thi lại nên giữa tháng 12, Đà Nẵng mới có kết quả thi công chức năm 2018.
Vì chấm thi lại nên giữa tháng 12, Đà Nẵng mới có kết quả thi công chức năm 2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top