Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp:

Một số cán bộ, công chức có tài sản giá trị rất lớn giải trình chưa rõ về nguồn gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh quochoi.vn.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh quochoi.vn.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh quochoi.vn.
Lên top