UBND Bình Định yêu cầu báo cáo kết quả xử lý phá rừng trước 15.9

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo về vụ cưa hạ 23 cây gỗ dổi lâu năm. Ảnh: X.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo về vụ cưa hạ 23 cây gỗ dổi lâu năm. Ảnh: X.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo về vụ cưa hạ 23 cây gỗ dổi lâu năm. Ảnh: X.N

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top