Phá rừng, lũ quét và lương tri con người

Trang trại nuôi cá hồi và cá tầm cùng nhà cửa của các hộ ở bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường bị lũ san phẳng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Trang trại nuôi cá hồi và cá tầm cùng nhà cửa của các hộ ở bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường bị lũ san phẳng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Trang trại nuôi cá hồi và cá tầm cùng nhà cửa của các hộ ở bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường bị lũ san phẳng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Lên top