Tượng đài to hay bé cũng là tiền dân, cần cẩn trọng

TS Lê Ngọc Tạo - Chủ tịch Hội KHLS Thanh Hoá.
TS Lê Ngọc Tạo - Chủ tịch Hội KHLS Thanh Hoá.
TS Lê Ngọc Tạo - Chủ tịch Hội KHLS Thanh Hoá.
Lên top