Tượng đài 14 tỉ - không thể cứ dư luận lên tiếng lại cho kiểm tra!

Tượng đài chiến thắng Khâm Đức. Ảnh: Thanh Chung
Tượng đài chiến thắng Khâm Đức. Ảnh: Thanh Chung
Tượng đài chiến thắng Khâm Đức. Ảnh: Thanh Chung
Lên top