Huyện đang nợ hàng chục tỉ "tiền tiếp khách" lại xin xây tượng đài 20 tỉ

Yên Định là huyện đạt Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá.  Ảnh: Q.D
Yên Định là huyện đạt Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Q.D
Yên Định là huyện đạt Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Q.D
Lên top