Huyện nợ hàng chục tỉ chủ yếu tiếp khách thời xây dựng nông thôn mới

Sau xây dựng nông thôn mới, Huyện uỷ và UBND huyện Yên Định đang có khoản nợ đến hơn 50 tỉ đồng.
Sau xây dựng nông thôn mới, Huyện uỷ và UBND huyện Yên Định đang có khoản nợ đến hơn 50 tỉ đồng.
Sau xây dựng nông thôn mới, Huyện uỷ và UBND huyện Yên Định đang có khoản nợ đến hơn 50 tỉ đồng.
Lên top